16η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ποιος θα πληρώσει για την υγεία; Διαστάσεις και τάσεις της δαπάνης για την υγεία

Καμένα Βούρλα, 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017

Σχεδόν όλα τα «Fora για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας» των τελευταίων ετών έχουν ως θέμα συζήτησης την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της μειωμένης χρηματοδότησης στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη.

Τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης καταγράφονται με τα σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση, τη μεγέθυνση του ποσοστού του πληθυσμού με ανεκπλήρωτες ανάγκες και με τη διαρκώς αυξανόμενη επιβάρυνση των νοικοκυριών στη χρηματοδότηση της υγειονομικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας τελεσφόρας μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, η προσπάθεια για τη σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας συνιστά την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη της μεταρρύθμισης.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση οικονομικής στενότητας επιβάλλει την αποδοτική χρήση των πόρων ή/και την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης για την υγεία σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας που μπορεί να είναι εφικτό, επιθυμητό και βιώσιμο με τη συμπληρωματική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για την υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε στη 16η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Ποιος θα πληρώσει για την υγεία; Διαστάσεις και τάσεις της δαπάνης για την υγεία», η οποία διοργανώνεται στις 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2017 στα Καμένα Βούρλα και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

18.00: Προσέλευση

18.30: Έναρξη εργασιών

18.30-19.30: ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: Γιάννης Μπασκόζος
Προεδρείο: Πάνος Γκούμας & Ελένη Γελαστοπούλου

19.30-21.00: OΜΙΛΙΕΣ
Προεδρείο: Πάνος Γκούμας & Ελένη Γελαστοπούλου

Συζήτηση

 

21.00: Δείπνο

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

10.00-11.00: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Σωτήρης Μπερσίμης
Προεδρείο: Γιώργος Κουλιεράκης & Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη

11.00-12.30: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Η δαπάνη υγείας σε συνθήκες οικονομικής κρίσης»
Προεδρείο: Ολύμπιος Παπαδημητρίου & Ζωή Τσίμτσιου

Ομιλίες:

Συζήτηση 

 

12.30-13.00: Διάλειμμα/Καφές

13.00-14.30: ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Η συμβολή των νοικοκυριών στη δαπάνη για την υγεία»
Προεδρείο: Αναστασία Μπαλασοπούλου & Άντζελα Βερναδάκη

Ομιλίες:

  • Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών και η δαπάνη για την υγεία: μεθοδολογικές διευκρινίσεις και πραγματικές εξελίξεις, Εμμανουέλα Μπραουδάκη
  • Μια εμπειρική ανάλυση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα, Ηλίας Κυριόπουλος
  • Διαστάσεις βιοηθικής και δικαιοσύνης στην κατανομή των πόρων στην υγεία, Μιχάλης Ηγουμενίδης

Συζήτηση

 

14.30-15.30: Διάλειμμα/Γεύμα

 

15.30-17.00: ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Η δαπάνη υγείας και ο ρόλος της ασφάλισης υγείας»
Προεδρείο: Δημήτρης Μαζαράκης & Γιάννης Ροτζιώκος

Ομιλίες:

  • Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη υγείας στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., Θάνος Μπαλασόπουλος
  • Η δημόσια δαπάνη υγείας στην Ελλάδα υπό την οπτική των ρυθμιστικών αρχών, Θεόδωρος Κοματάς
  • Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα ή/και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Πάνος Ξένος

Συζήτηση

 

17.00-18.30:

ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Αναπτυξιακή διάσταση της δαπάνης στην υγεία»
Προεδρείο: Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης & Ζέφη Βοστιτσάνου

Ομιλίες:

Συζήτηση

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

10.00-11.00:

ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Υγεία, Οικονομία και Οικονομικά της Υγείας: από την επιστήμη στις πολιτικές»
Προεδρείο: Θεόδωρος Κωνσταντινίδης & Λευτέρης Θηραίος

Ομιλίες:

Συζήτηση

 

11.00-11.30: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Άρης Σισσούρας & Μπάμπης Οικονόμου

H 16η συνάντηση του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Ποιος θα πληρώσει για την υγεία; Διαστάσεις και τάσεις της δαπάνης για την υγεία» διοργανώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2017 στα Καμένα Βούρλα, στο ξενοδοχείο Galini

 

ΧΟΡΗΓΟΙ