14η Συνάντηση Ιωάννινα

09/09/2016

NOVO NORDISK

08/09/2016

AstraZeneca

01/09/2016

ELPEN 50

31/08/2016

UCB

31/08/2016

International Life ΑΕΓΑ

16/06/2016

WinMedica

16/06/2016

Takeda

15/10/2015

ROCHE

15/10/2015

PFIZER

15/10/2015

ABBVIE