Έχει εφαρμογή η αρχή του Pareto στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;

  • Παρουσίαση: Έχει εφαρμογή η αρχή του Pareto στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)