Έχει θέση η συμπληρωματική ασφάλιση υγείας στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας;

  • Παρουσίαση: Έχει θέση η συμπληρωματική ασφάλιση υγείας στην ανάπτυξη του συστήματος υγείας;
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιώργος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας, Όμιλος Interamerican, Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Insurance Europe