Αναγκαίες αλλαγές για τη διεύρυνση και τη σταθερότητα της χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα

  • Παρουσίαση: Αναγκαίες αλλαγές για τη διεύρυνση και τη σταθερότητα της χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα
  • Forum: 11η Συνάντηση, Καρπενήσι 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μπάμπης Οικονόμου Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών