Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης

  • Παρουσίαση: Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης
  • Forum: 9η Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)