Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων

  • Παρουσίαση: Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων
  • Forum: 7η Συνάντηση, Πορταριά 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Ελπίδα Πάβη Επιμελήτρια, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.