Αποτίμηση των μέτρων περιορισμού και των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στην Ελλάδα: ερευνητικά ευρήματα

  • Παρουσίαση: Αποτίμηση των μέτρων περιορισμού και των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στην Ελλάδα: ερευνητικά ευρήματα
  • Forum: 21η Συνάντηση, Τηλεσυνάντηση 2020
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κυριάκος Σουλιώτης Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δείτε την παρουσίαση