Αποτελεί ο ΕΟΠΥΥ απάντηση στο ζήτημα της υγειονομικής μεταρρύθμισης;