Αποφάσεις πολιτικής υγείας και πρόσβαση στην καινοτομία, or else… join Voltaire when he said: “The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease”

  • Παρουσίαση: Αποφάσεις πολιτικής υγείας και πρόσβαση στην καινοτομία, or else… join Voltaire when he said: “The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease”
  • Forum: 12η Συνάντηση, Σπέτσες 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Πετράκης Market Access, HEOR & Governmental Affairs Head, Takeda Balkans Region