Από την Alma Ata στην Astana: Εμπειρίες και διδάγματα – Debate

  • Παρουσίαση: Από την Alma Ata στην Astana: Εμπειρίες και διδάγματα – Debate
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης