Από τη σκοπιά του μάχιμου κλινικού γιατρού

  • Παρουσίαση: Από τη σκοπιά του μάχιμου κλινικού γιατρού
  • Forum: 12η Συνάντηση, Σπέτσες 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Θανάσης Σκουτέλης τ. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Συντονιστής Διευθυντής Ε’ Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Λοιμώξεων, Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»