Αυτοβοήθεια, αλληλεγγύη και κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου στη φροντίδα υγείας

  • Παρουσίαση: Αυτοβοήθεια, αλληλεγγύη και κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου στη φροντίδα υγείας
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Σωτήρης Λαϊνάς Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Α.Π.Θ.