Βιοϊατρική τεχνολογία και κλινική πράξη: Quo vadis?