Γιατί η κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης για την υγεία παραμένει χαμηλή;

  • Παρουσίαση: Γιατί η κάλυψη της ιδιωτικής ασφάλισης για την υγεία παραμένει χαμηλή;
  • Forum: 16η Συνάντηση, Καμένα Βούρλα 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιώργος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας, Όμιλος Interamerican, Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Insurance Europe