Δαπάνη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

  • Παρουσίαση: Δαπάνη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  • Forum: 2η Συνάντηση, Ναύπλιο 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Μανιαδάκης Αναπληρωτής Κοσμήτωρ, Διευθυντής και Καθηγητής, Τομέας Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.