Δημόσια Υγεία: Από την Ιδεαλιστική Προσέγγιση στην Πολιτική Πρακτική