Δημόσια Υγεία: Από την Ιδεαλιστική Προσέγγιση στην Πολιτική Πρακτική

  • Παρουσίαση: Δημόσια Υγεία: Από την Ιδεαλιστική Προσέγγιση στην Πολιτική Πρακτική
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)