Διάλεξη: Η διαχείριση της πληροφορίας στην υγεία και η αναπτυξιακή προοπτική της

  • Παρουσίαση: Διάλεξη: Η διαχείριση της πληροφορίας στην υγεία και η αναπτυξιακή προοπτική της
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Αθηνά Τριανταφυλλίδη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.