Διάλεξη: Η συμβολή της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αποδοτική κατανομή και χρήση των πόρων

  • Παρουσίαση: Διάλεξη: Η συμβολή της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αποδοτική κατανομή και χρήση των πόρων
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης