Διάλεξη: Τιμολόγηση, αποζημίωση και συνασφάλιση στη φαρμακευτική περίθαλψη: τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη

  • Παρουσίαση: Διάλεξη: Τιμολόγηση, αποζημίωση και συνασφάλιση στη φαρμακευτική περίθαλψη: τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Φίλιππος Ταραντίλης Διευθύνων Σύμβουλος ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. - Ελληνικό Ινστιτούτο DRG