Διάλεξη: O Kenneth Arrow, η εποχή του και εμείς: η επιστημολογική και κοινωνική σημασία των οικονομικών της υγείας

  • Παρουσίαση: Διάλεξη: O Kenneth Arrow, η εποχή του και εμείς: η επιστημολογική και κοινωνική σημασία των οικονομικών της υγείας
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)