Διακήρυξη της Alma Ata: Μπορεί η ΠΦΥ και ο ΕΟΠΥΥ να συνυπάρξουν;