Διαλειτουργικότητα: τα πρότυπα και οι ευκαιρίες που αυτά δημιουργούν εντός και εκτός Ελλάδας

  • Παρουσίαση: Διαλειτουργικότητα: τα πρότυπα και οι ευκαιρίες που αυτά δημιουργούν εντός και εκτός Ελλάδας
  • Forum: 9η Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Αλέξανδρος Μπέρλερ Πρόεδρος HL7 Hellas, Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.