Είναι Εφικτή η Μείωση της Δαπάνης και η Αύξηση της Αποτελεσματικότητας και της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας;

  • Παρουσίαση: Είναι Εφικτή η Μείωση της Δαπάνης και η Αύξηση της Αποτελεσματικότητας και της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας;
  • Forum: 3η Συνάντηση, Δελφοί 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Μανιαδάκης Αναπληρωτής Κοσμήτωρ, Διευθυντής και Καθηγητής, Τομέας Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.