Είναι εφικτή και επιθυμητή η εισαγωγή της συμπληρωματικής ασφάλισης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

  • Παρουσίαση: Είναι εφικτή και επιθυμητή η εισαγωγή της συμπληρωματικής ασφάλισης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
  • Forum: 20η Συνάντηση, Άρτα 2019
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Νομικός MSc, Οικονομολόγος της Υγείας, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας