Είναι η γενική ιατρική και η πρωτοβάθμια φροντίδα η κατάλληλη απάντηση για την ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα;

  • Παρουσίαση: Είναι η γενική ιατρική και η πρωτοβάθμια φροντίδα η κατάλληλη απάντηση για την ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα;
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Αθηνά Τατσιώνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων