Είναι η πολυκριτηριακή προσέγγιση χρήσιμη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης; Η περίπτωση της ηπατίτιδας C

  • Παρουσίαση: Είναι η πολυκριτηριακή προσέγγιση χρήσιμη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης; Η περίπτωση της ηπατίτιδας C
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νικόλας Κούρκουλας Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Ε.Σ.Δ.Υ., BSc, MBBS, MPA