Είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μονοδιάστατα ένα ιατρικό ζήτημα ή μια διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση;

  • Παρουσίαση: Είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μονοδιάστατα ένα ιατρικό ζήτημα ή μια διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση;
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Λένα Αλμπάνη Δρ., Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας