Εγκυρότητα και Αξιοπιστία στις Μετρήσεις υγείας

  • Παρουσίαση: Εγκυρότητα και Αξιοπιστία στις Μετρήσεις υγείας
  • Forum: 1η Συνάντηση, Καλαμπάκα 2009
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης