Εισαγωγή Κωδικοποιήσεων Ιατρικής Πληροφορίας – Διεθνής Ταξινόμηση Νόσων ICD-10

  • Παρουσίαση: Εισαγωγή Κωδικοποιήσεων Ιατρικής Πληροφορίας – Διεθνής Ταξινόμηση Νόσων ICD-10
  • Forum: 1η Συνάντηση, Καλαμπάκα 2009
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Ελπίδα Πάβη Επιμελήτρια, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.