Εμπεριστατωμένη διακυβέρνηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας: Η Πανευρωπαϊκή έρευνα SHARE Corona Survey 2020

  • Παρουσίαση: Εμπεριστατωμένη διακυβέρνηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας: Η Πανευρωπαϊκή έρευνα SHARE Corona Survey 2020
  • Forum: 21η Συνάντηση, Τηλεσυνάντηση 2020
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Πλάτων Τήνιος Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς