Εξέλιξη του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης

  • Παρουσίαση: Εξέλιξη του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης
  • Forum: 6η Συνάντηση, Ερμούπολη 2012
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών