Εξελίξεις και προοπτικές του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης

  • Παρουσίαση: Εξελίξεις και προοπτικές του προγράμματος περιστολής της υγειονομικής δαπάνης
  • Forum: 6η Συνάντηση, Ερμούπολη 2012
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Μανιαδάκης Αναπληρωτής Κοσμήτωρ, Διευθυντής και Καθηγητής, Τομέας Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.