Επίπτωση και επιπολασμός των χρονίων νοσημάτων και κλινική διαχείριση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

  • Παρουσίαση: Επίπτωση και επιπολασμός των χρονίων νοσημάτων και κλινική διαχείριση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • Forum: 7η Συνάντηση, Πορταριά 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Λευτέρης Θηραίος Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας