Επαναφέροντας τον ΕΦ(Χ)Υ –Ενιαίο Φορέα Χρηματοδότησης Υγείας– στο προσκήνιο: από τον Λούρο στο… «φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων»

  • Παρουσίαση: Επαναφέροντας τον ΕΦ(Χ)Υ –Ενιαίο Φορέα Χρηματοδότησης Υγείας– στο προσκήνιο: από τον Λούρο στο… «φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων»
  • Forum: 2η Συνάντηση, Ναύπλιο 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Άρης Σισσούρας Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών