Επιπτώσεις από την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης