Επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς από την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας

  • Παρουσίαση: Επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς από την εισαγωγή της φαρμακευτικής καινοτομίας
  • Forum: 11η Συνάντηση, Καρπενήσι 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κατερίνα Μυλωνά Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ερευνήτρια, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.