Εργαλεία ηλεκτρονικής κλινικής διακυβέρνησης και χρήση των δεδομένων υγείας

  • Παρουσίαση: Εργαλεία ηλεκτρονικής κλινικής διακυβέρνησης και χρήση των δεδομένων υγείας
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Λευτέρης Θηραίος Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας