Ευημερισμικές και υπερευημερισμικές προσεγγίσεις στην κατανομή των πόρων για την υγεία

  • Παρουσίαση: Ευημερισμικές και υπερευημερισμικές προσεγγίσεις στην κατανομή των πόρων για την υγεία
  • Forum: 17η Συνάντηση, Λευκάδα 2018
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.
Δείτε την παρουσίαση