Διάλεξη: Ζώντας με μη-υγεία: Καταπτυξιακές διαστάσεις της ‘υγείας’ και της ‘ιατρικής περίθαλψης’

  • Παρουσίαση: Διάλεξη: Ζώντας με μη-υγεία: Καταπτυξιακές διαστάσεις της ‘υγείας’ και της ‘ιατρικής περίθαλψης’
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Καλλιόπη Γάτσιου Ειδικευόμενη Ψυχίατρος Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Γιάνης Δημολιάτης Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Ιατρικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων