Η αναζήτηση ενός βέλτιστου μείγματος στη φαρμακευτική κατανάλωση

  • Παρουσίαση: Η αναζήτηση ενός βέλτιστου μείγματος στη φαρμακευτική κατανάλωση
  • Forum: 17η Συνάντηση, Λευκάδα 2018
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιώτα Ναούμ Επιστημονική Συνεργάτιδα, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας