Η αναζήτηση ισορροπίας στους προϋπολογισμούς της υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης

  • Παρουσίαση: Η αναζήτηση ισορροπίας στους προϋπολογισμούς της υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης
  • Forum: 11η Συνάντηση, Καρπενήσι 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Όλγα Οικονόμου Διευθύντρια Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ., ΜSc, PhD, Πρόεδρος Π.Ε.Σ.ΠΑ., Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)