Η αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας: τάσεις και προοπτικές

  • Παρουσίαση: Η αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας: τάσεις και προοπτικές
  • Forum: 9η Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Βασίλης Πενταφράγκας Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, ELPEN