Η αξιολόγηση της καινοτομίας: η οπτική της ερευνητικής βιομηχανίας