Η αποδοτικότητα των δρομολογημένων μεταρρυθμίσεων του νοσοκομειακού τομέα