Η αποζημίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης με το σύστημα των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων

  • Παρουσίαση: Η αποζημίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης με το σύστημα των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Ιωάννης Βαφειάδης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.