Η αποτελεσματική κλινική διαχείριση ως προϋπόθεση της θετικής έκβασης των νοσημάτων

  • Παρουσίαση: Η αποτελεσματική κλινική διαχείριση ως προϋπόθεση της θετικής έκβασης των νοσημάτων
  • Forum: 7η Συνάντηση, Πορταριά 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Ελευθερία Καραμπλή Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ερευνήτρια, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.