Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος περίθαλψης

  • Παρουσίαση: Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος περίθαλψης
  • Forum: 5η Συνάντηση, Ξυλόκαστρο 2012
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών