Η δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα

  • Παρουσίαση: Η δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα
  • Forum: 16η Συνάντηση, Καμένα Βούρλα 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δείτε την παρουσίαση