Η δαπάνη στη δημόσια υγεία: μια επένδυση για το ανθρώπινο κεφάλαιο

  • Παρουσίαση: Η δαπάνη στη δημόσια υγεία: μια επένδυση για το ανθρώπινο κεφάλαιο
  • Forum: 17η Συνάντηση, Λευκάδα 2018
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χαρά Βόβα-Χατζή Πολιτική Υγείας-Οικονομολόγος Υγείας, Σύμβουλος Γραφείου Υπουργού Υγείας